Helaas zoeken ook in Oekraïne veel mensen een oplossing voor hun problemen in de alcohol en drugs. In de stad Zjitomir worden we dagelijks geconfronteerd met de nood van de verslaafden. Zij worden nog steeds beschouwd als het uitschot van de samenleving en ontvangen weinig tot geen liefde. Ze hebben zelf niet voldoende kracht om van de verslaving af te komen. Kortom: ze leven nog letterlijk in het donker. In opvangcentrum “Het Anker” worden mensen met een alcohol- of drugsverslaving geholpen. Er is plaats voor acht bewoners. Zij worden professioneel begeleid om van hun verslaving af te komen. Vaak hebben deze mensen jaren op straat geleefd en moeten zij ook weer leren om voor zichzelf te zorgen. Ook dat wordt in “Het Anker” geleerd. Tijdens de opvang wordt de mensen verteld van de grote Helper Jezus Christus. Door Hem is er een uitweg uit de verslaving. Er is pastorale steun vanuit de Geboortekerk in Zjitomir. “Het Anker” is in 2001 opgericht door de Nederlandse Margreet van Beest, maar draait inmiddels volledig met lokale mensen. Door de slechte economische situatie in Oekraine, krijgt “Het Anker” geen subsidie. Hierdoor is zij helemaal afhankelijk van giften.
In “Het Baken” vindt het derde traject van de behandeling plaats. Hier kunnen de mannen begeleid zelfstandig wonen. Ze gaan overdag naar hun werk en zorgen zelf voor hun verzorging, eten, wassen e.d. Ook gaan zij, als ze dat willen, naar de kerk voor bijeenkomsten en kerkdiensten. Er zijn al veel bewoners gedoopt, nadat zij Jezus als hun Verlosser leerden kennen. Maar ook in deze fase blijft er begeleiding door de medewerkers. Ze kunnen daar ook altijd aankloppen als ze problemen hebben. “Het Baken” is voor hen een veilige plaats om langzaam terug te keren in de maatschappij. De bewoners en ex-bewoners van “Het Baken” werken vrijwillig mee aan het project “De Ark”, waarover u hier meer kunt lezen. Hierdoor geven zij weer door van wat zij zelf gekregen hebben.
Tweemaal per week wordt vanuit een soepbus een warme maaltijd uitgedeeld aan daklozen en aan hen die zichzelf geen warme maaltijd kunnen veroorloven. Door de oorlog en slechte economische toestand is het aantal de laatste tijd flink toegenomen. Er komen ongeveer 25-30 mensen per keer. Bij de maaltijd wordt ook wat gelezen uit het Woord van God, wat meer er over verteld en gebeden. Zo wordt niet alleen voorzien van aards voedsel, maar ook van geestelijk voedsel. Ook worden er regelmatig speciale kerkdiensten gehouden voor deze mensen. Naast een warme maaltijd wordt andere hulp geboden als dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan het bieden van medische hulp, maar het komt zelfs voor dat De Ark na een eenzaam overlijden de uitvaart verzorgt. Het uitdelen van de maaltijden wordt door bewoners en voormalige bewoners van “Het Baken” gedaan. In de toekomst zouden we graag, in samenwerking met de stad Zjitomir, een onderkomen bieden voor dagopvang. Een vaste plek en sanitaire voorzieningen zouden deze kwetsbare groep erg helpen. Er is al een beging, want we er is een gebouw in eigendom van Het Anker gekomen. Papieren voor de grond zijn echter nog niet rond en tot die tijd kan er niet begonnen worden met de bouw. Maar de maaltijd wordt al wel bij het gebouw uitgedeeld, om zo de locatie bekend te maken bij de mensen.