Stichting Vrienden van Zjitomir (VVZ) werft fondsen voor Het Anker in Oekraïne. Hieronder volgt een verslag van onze actuele activiteiten.

Fondsenwerving 2019

Giften en donaties

Regelmatig verstuurt VVZ nieuwsbrieven naar de achterban. Twee à drie maal per jaar een uitgebreide nieuwsbrief per post. Tussendoor e-mails met korte updates. We zijn dankbaar voor de maandelijks steun van een groot aantal donoren. Ook de micorsponsoren (€ 1 / maand) en minisponsoren (€ 2 / maand) helpen enorm om maandelijks een vast bedrag te ontvangen.

Bijdragen kerken

Ook in 2018 werden weer twee collecten gehouden in de Christelijke Gereformeerde Beth-El-gemeente te Sliedrecht. Incidenteel wordt ook een gift ontvangen van andere kerken die ons werk ondersteunen.

Ondernemerskring

Jaarlijks wordt een bijeenkomst georganiseerd waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. Afgelopen jaar vond deze ontmoeting plaats bij Bouwbedrijf Merwestreek in Hardinxveld-Giessendam op woensdag 10 oktober. Er was een delegatie uit Oekraïne aanwezig, zodat de sponsoren nader konden kennismaken met directie, medewerkers en (ex-)bewoners van Het Anker.

Actie Calvijnschool Sliedrecht

In 2018 gingen de leerlingen van de Calvijnschool in Sliedrecht enthousiast aan de slag voor Het Anker. Zij haalden een enorm geldbedrag op: € 10.250.

Werkbezoek

In februari werd een werkbezoek afgelegd aan de projecten. Een werkbezoek wordt gebruikt om de onderlinge contacten te versterken en verdiepen. We hadden gesprekken met directie, medewerkers en bewoners. Tijdens een werkbezoek kunnen we met eigen ogen zien hoe de fondsen uit Nederland besteed worden en wat de voortgang en ontwikkelingen van het werk zijn. 

Werkvakanties

Zowel door de Gomarus Scholengemeenschap uit Gorinchem en het Beroepencollege in Rotterdam werd een reis naar Oekraïne georganiseerd voor leerlingen. Uiteraard werden de projecten bezocht en de voorafgaande fondsenwerving leverde veel geld op voor Het Anker. Ruim € 5.000 door de leerlingen van de Gomarus en ruim € 2.000 door leerlingen van het Beroepencollege. Vanwege te geringe belangstelling kon de werkvakantie die de werkgroep altijd organiseert niet doorgaan.