Bewoner van Het BakenIn “Het Baken” vindt het derde traject van de behandeling plaats. Hier kunnen de mannen begeleid zelfstandig wonen. Ze gaan overdag naar hun werk en zorgen zelf voor hun verzorging, eten, wassen e.d. 

Ook gaan zij, als ze dat willen, naar de kerk voor bijeenkomsten en kerkdiensten. Er zijn al veel bewoners gedoopt, nadat zij Jezus als hun Verlosser leerden kennen.

Maar ook in deze fase blijft er begeleiding door de medewerkers. Ze kunnen daar ook altijd aankloppen als ze problemen hebben. “Het Baken” is voor hen een veilige plaats om langzaam terug te keren in de maatschappij.

De bewoners en ex-bewoners van “Het Baken” werken vrijwillig mee aan het project “De Ark”, waarover u hier meer kunt lezen. Hierdoor geven zij weer door van wat zij zelf gekregen hebben.