Warme maaltijd uitdelen

Tweemaal per week wordt vanuit een soepbus een warme maaltijd uitgedeeld aan daklozen en aan hen die zichzelf geen warme maaltijd kunnen veroorloven. Door de oorlog en slechte economische toestand is het aantal de laatste tijd flink toegenomen. Er komen ongeveer 25-30 mensen per keer.

Bij de maaltijd wordt ook wat gelezen uit het Woord van God, wat meer er over verteld en gebeden. Zo wordt niet alleen voorzien van aards voedsel, maar ook van geestelijk voedsel. Ook worden er regelmatig speciale kerkdiensten gehouden voor deze mensen.

Naast een warme maaltijd wordt andere hulp geboden als dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan het bieden van medische hulp, maar het komt zelfs voor dat De Ark na een eenzaam overlijden de uitvaart verzorgt.

Het uitdelen van de maaltijden wordt door bewoners en voormalige bewoners van “Het Baken” gedaan.

In de toekomst zouden we graag, in samenwerking met de stad Zjitomir, een onderkomen bieden voor dagopvang. Een vaste plek en sanitaire voorzieningen zouden deze kwetsbare groep erg helpen. Er is al een beging, want we er is een gebouw in eigendom van Het Anker gekomen. Papieren voor de grond zijn echter nog niet rond en tot die tijd kan er niet begonnen worden met de bouw. Maar de maaltijd wordt al wel bij het gebouw uitgedeeld, om zo de locatie bekend te maken bij de mensen.