Hulp aan Oekraïne

Clienten van Het Anker

Het Anker

Toen Margreet van Beest zag hoe weinig hulp er was voor verslaafden, ging ze zelf aan de slag om een voorziening te maken. Dat resulteerde in rehabilitatiecentrum Het Anker. In opvangcentrum Het Anker worden mensen met een alcohol- of drugsverslaving geholpen. Er is plaats voor zeven mannen. Ook wordt de mannen verteld over de grote genezer: Jezus Christus. Hij wil hen steunen in hun strijd tegen de verslaving en hun zonden vergeven.

In Het Anker worden de eerste stappen gezet om tegen hun verslaving te vechten. Na de eerste en tweede fase gaan de mannen door naar "begeleid wonenproject" Het Baken. Daar werken ze verder aan hun terugkeer naar de maatschappij, door te werken en zelfstandig te leren wonen.

Op 24 februari 2022 werd Het Anker vanwege de oorlog tijdelijk gesloten. De werkzaamheden van het personeel zijn echt alleen maar toegenomen. Ze richten zich nu vooral op noodhulp. Ze voorzien mensen van warme maaltijden en noodpakketten. Daarbij beperken ze zich niet alleen tot Zjitomir, maar zoeken ze ook omliggende dorpen op. Daar is vaak nog geen hulpverlening tot stand gekomen en de mensen zijn meestal dakloos en hebben niets meer.
Ook verlenen de twee psychologen die bij Het Anker werken traumahulp aan wie dat nodig heeft.

Het Baken

In Het Baken vond het derde traject van de behandeling plaats. Hier konden de mannen begeleid zelfstandig wonen. Ze gingen overdag naar hun werk en zorgden zelf voor hun verzorging, eten, wassen e.d. 

Het Baken fungeert nu als opvang voor vluchtelingen uit het oosten van Oekraïne die op doorreis zijn. Op deze manier kan het centrum toch dienstbaar zijn.

De ex-bewoners en medewerkers van Het Baken werken vrijwillig mee aan het project Sjofar, waarover u hier meer kunt lezen. Hierdoor geven zij weer door van wat zij zelf gekregen hebben.

Sjofar

Voorheen werd tweemaal per week vanuit een soepbus een warme maaltijd uitgedeeld aan daklozen en aan hen die zichzelf geen warme maaltijd kunnen veroorloven. Sinds de inval van de Russen op 24 februari wordt er vanaf eind maart elke dag maaltijden uitgedeeld. Er komen ongeveer 200 mensen per keer.

Bij de maaltijd wordt ook wat gelezen uit het Woord van God, wat meer er over verteld en gebeden. Zo wordt niet alleen voorzien van aards voedsel, maar ook van geestelijk voedsel. Ook worden er regelmatig speciale kerkdiensten gehouden voor deze mensen.

Naast een warme maaltijd wordt andere hulp geboden als dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan het bieden van medische hulp, maar het komt zelfs voor dat Sjofar na een eenzaam overlijden de uitvaart verzorgt. Ook worden noodpakketten gebracht naar mensen die zelf niet kunnen komen. Zonder deze pakketten zouden deze mensen geen voedsel hebben.

Het uitdelen van de maaltijden wordt door ex-bewoners en medewerkers van Het Baken gedaan.

In de toekomst zouden we graag, in samenwerking met de stad Zjitomir, een onderkomen bieden voor dagopvang. Een vaste plek en sanitaire voorzieningen zouden deze kwetsbare groep erg helpen. Er is al een begin, want we er is een gebouw in eigendom van Het  Anker gekomen. Er zijn al wat kleine verbeteringen aan het gebouw gedaan. Daardoor kan de maaltijd al bij het gebouw uitgedeeld worden.

Fondsenwerving

Stichting Vrienden van Zjitomir (VVZ) werft fondsen voor Het Anker in Oekraïne. Hieronder volgt een verslag van onze actuele activiteiten.

Giften en donaties

Regelmatig verstuurt VVZ nieuwsbrieven naar de achterban. Twee à drie maal per jaar een uitgebreide nieuwsbrief per post. Tussendoor e-mails met korte updates. We zijn dankbaar voor de maandelijks steun van een groot aantal donoren. Ook de microsponsoren (€ 1 / maand) en minisponsoren (€ 2 / maand) helpen enorm om maandelijks een vast bedrag te ontvangen.

Noodhulp-acties

Regelmatig worden noodhulp-acties op touw gezet. Deze zijn bedoeld om extra hulp te verlenen of gaten die in het budget ontstaan door inflatie en andere maatregelen te dichten. De laatste noodhulp-acties waren "Broodnodig" en "Hartverwarmend" om de extra hulpvraag bij de soepbus door de coronapandemie te kunnen financieren. Momenteel loopt er een noodhulp-actie voor de oorlog in Oekraine.

Bijdragen kerken

In het afgelopen jaar werden twee collecten gehouden in de Christelijke Gereformeerde Beth-El-gemeente te Sliedrecht. Incidenteel wordt ook een gift ontvangen van andere kerken die ons werk ondersteunen.

Ondernemerskring

Jaarlijks wordt een bijeenkomst georganiseerd waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. Onderdeel van deze bijeenkomst is dat een overzicht gegeven wordt van de actuele ontwikkelingen bij Het Anker en wat er voor hen nodig is.

Werkbezoek

In de regel wordt minimaal één keer per jaar een werkbezoek afgelegd aan het project. Door de coronapandemie is dit na 2020 niet meer gebeurd. Een werkbezoek wordt gebruikt om de onderlinge contacten te versterken en verdiepen. We hebben gesprekken met directie, medewerkers en bewoners en nemen deel aan Bijbelstudie, begeleidingsgeprekken enz. Tijdens een werkbezoek kunnen we met eigen ogen zien hoe de fondsen uit Nederland besteed worden en wat de voortgang en ontwikkelingen van het werk zijn. 

Werkvakanties

Door de coronapandemie zijn er afgelopen jaren geen werkvakanties meer georganiseerd. De werkvakantie die voor het Beroepencollege in Rotterdam georganiseerd zou worden, is vanwege de oorlog op dit moment voor onbepaalde tijd uitgesteld.