Hulp aan Oekraïne

Sinds de start van de totale oorlog van Rusland tegen Oekraïne, moeten de leerlingen van lyceum 24 in de stad Zjitomir regelmatig naar de schuilkelders onder de school omdat er luchtalarm is. Soms duurt dat alarm uren en brengen de kinderen een groot deel van de dag ondergronds door.

De spanning en stress maken het moeilijk om les te geven in de schuilkelders, maar toch probeert het lyceum om het onderwijs door te laten gaan.

De schuilkelders zijn inmiddels voorzien van voldoende tafels en stoelen. In het afgelopen jaar mochten we als Vrienden van Zjitomir bijdragen aan de elektriciteitsvoorziening (met de hulp van het Beroepencollege De Swaef te Rotterdam) en een nieuw ventilatiesysteem voor de schuilkelders.

Graag zouden we het lyceum verder helpen met het vernieuwen van de verwarming in de schuilkelders. Verder vraagt het lyceum ons om audiovisuele middelen, zoals een geluidsinstallatie en beeldschermen.

Het lyceum (basisschool en middelbare school) telt 2.063 leerlingen van 6 tot en met 18 jaar. Hoewel er veel leerlingen gevlucht zijn naar het buitenland, vangt de school nu ook veel vluchtelingen op uit het oosten van Oekraïne. 

Leerlingen, ouders en medewerkers zijn actief betrokken bij het vrijwilligerswerk dat door de oorlog gevraagd wordt. Zo is het lyceum een belangrijke leverancier geworden van camouflagenetten voor het Oekraiense leger. Ook worden veel vluchtelingen geholpen en voedselpakketten gestuurd naar de gebieden die door Rusland bezet waren.

De leerlingen van het laatste jaar besloten onlangs nog dat ze geen diplomeringsavond wilden, maar dat het geld dat daarmee uitgespaard werd besteed zou worden aan de verdediging van het land. De impact van de oorlog op de leerlingen is groot. Inmiddels zijn sinds februari 2022 13 oud-leerlingen van het lyceum gesneuveld aan het front in het oosten van Oekraïne.

Stichting Vrienden van Zjitomir steunt al meer dan 15 jaar de hulpverlening in de oblast (provincie) Zjitomir en heeft zich ten doel gesteld om mee te helpen om het onderwijs in oorlogstijd zo goed mogelijk door te laten gaan.

Voor dit project hebben we ongeveer € 1.500 nodig voor de geluidsinstallatie en € 7.500 voor de verwarming. In totaal dus zo'n € 9.000. Dit bedrag hebben we als Vrienden van Zjitomir voorgeschoten, zodat alles voor het begin van het schooljaar gerealiseerd kon worden.

Via de collecte die door Scholengroep Driestar-Wartburg gehouden werd bij de jaaropeningen, ontvingen we al € 6.688,50. Aan overige giften voor dit doel kwam nog € 430,00 binnen. Er resteert nu nog een bedrag van € 1.881,50Helpt u mee om dit laatste bedrag ook binnen te krijgen?

 

Als u dit project wilt steunen, dan kunt u uw gift overmaken via dit betaalverzoek.