Stichting Vrienden van Zjitomir (VVZ) werft fondsen voor Het Anker in Oekraïne. Hieronder volgt een verslag van onze actuele activiteiten in 2019.

Klik hier voor Fondsenwerving in 2018

Giften en donaties

Regelmatig verstuurt VVZ nieuwsbrieven naar de achterban. Twee à drie maal per jaar een uitgebreide nieuwsbrief per post. Tussendoor e-mails met korte updates. We zijn dankbaar voor de maandelijks steun van een groot aantal donoren. Ook de microsponsoren (€ 1 / maand) en minisponsoren (€ 2 / maand) helpen enorm om maandelijks een vast bedrag te ontvangen.

Bijdragen kerken

Ook in 2019 werden weer twee collecten gehouden in de Christelijke Gereformeerde Beth-El-gemeente te Sliedrecht. Incidenteel wordt ook een gift ontvangen van andere kerken die ons werk ondersteunen.

Ondernemerskring

Jaarlijks wordt een bijeenkomst georganiseerd waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. In 2019 vond deze ontmoeting plaats bij IHC in Sliedrecht op 27 juni. Na een presentatie over het bedrijf en een rondleiding over het bedrijfsterrein, kreeg de nieuwe voorzitter Marco Oosterwijk de gelegenheid zich voor te stellen en de ondernemers bij te praten over de actuele ontwikkelingen bij Het Anker.

Werkbezoek

In april 2019 werd een werkbezoek afgelegd aan de projecten. Een werkbezoek wordt gebruikt om de onderlinge contacten te versterken en verdiepen. We hadden gesprekken met directie, medewerkers en bewoners en konden deelnemen aan Bijbelstudie, begeleidingsgeprekken enz. Tijdens een werkbezoek kunnen we met eigen ogen zien hoe de fondsen uit Nederland besteed worden en wat de voortgang en ontwikkelingen van het werk zijn. 

Werkvakanties

In 2019 zijn door de werkgroep Sliedrecht en de Gomarus geen reizen naar Oekraïne georganiseerd. De voorgenomen reis van het Beroepencollege in oktober is verplaatst naar volgend jaar.