Hulp aan Oekraïne

Sponsor een pakketWe blijven de noodhulp voor Zjitomir en de rest van Oekraïne faciliteren.

Een belangrijke onderdeel is het blijvend voorzien in voedsel en medische noodhulp. Waar mogelijk worden de goederen in Oekraïne zelf gekocht, zodat we de lokale economie kunnen ondersteunen. Waar nodig kopen we ook in Polen, de Baltische staten, Nederland of andere Europese landen.

Om een indicatie te hebben wat alles kost hebben we pakketten samengesteld:

  • We verstrekken warme maaltijden aan zo'n 650 mensen. Eén warme maaltijd kost € 2,50.
  • Elke maand kunnen mensen die dat  nodig hebben een voedselpakket krijgen. Hierin zitten o.a. meel, olie, macaroni, conserven enz. Een pakket kost € 15.
  • We hebben eerste hulp pakketten samengesteld met verband, pleisters, paracetamol enz. Deze pakketten kosten per stuk € 20.
  • Een uitgebreider medisch noodpakket bestaat uit andere sterke pijnstillers, gaascompressen, een verbandschaar, tourniquets enz. De kosten hiervoor bedragen € 50 per pakket.
  • Een overlevingsnoodpakket met onder andere linnengoed, een kussen, deken enz. kost € 100.

Op basis van de vraag vanuit Oekraïne zetten we ons ook in voor specifieke projecten. Zo steunen we bijvoorbeeld ook Lyceum 24 in de stand Zjitomir, zodat het onderwijs in oorlogstijd zo goed als mogelijk door kan gaan.

U kunt hier een financiële bijdrage leveren voor deze noodhulp.