Hulp aan Oekraïne

In Het Baken vond het derde traject van de behandeling plaats. Hier konden de mannen begeleid zelfstandig wonen. Ze gingen overdag naar hun werk en zorgden zelf voor hun verzorging, eten, wassen e.d. 

Het Baken fungeert nu als opvang voor vluchtelingen uit het oosten van Oekraïne die op doorreis zijn. Op deze manier kan het centrum toch dienstbaar zijn.

De ex-bewoners en medewerkers van Het Baken werken vrijwillig mee aan het project Sjofar, waarover u hier meer kunt lezen. Hierdoor geven zij weer door van wat zij zelf gekregen hebben.