Hulp aan Oekraïne

Voorheen werd tweemaal per week vanuit een soepbus een warme maaltijd uitgedeeld aan daklozen en aan hen die zichzelf geen warme maaltijd kunnen veroorloven. Sinds de inval van de Russen op 24 februari wordt er vanaf eind maart elke dag maaltijden uitgedeeld. Er komen ongeveer 200 mensen per keer.

Bij de maaltijd wordt ook wat gelezen uit het Woord van God, wat meer er over verteld en gebeden. Zo wordt niet alleen voorzien van aards voedsel, maar ook van geestelijk voedsel. Ook worden er regelmatig speciale kerkdiensten gehouden voor deze mensen.

Naast een warme maaltijd wordt andere hulp geboden als dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan het bieden van medische hulp, maar het komt zelfs voor dat Sjofar na een eenzaam overlijden de uitvaart verzorgt. Ook worden noodpakketten gebracht naar mensen die zelf niet kunnen komen. Zonder deze pakketten zouden deze mensen geen voedsel hebben.

Het uitdelen van de maaltijden wordt door ex-bewoners en medewerkers van Het Baken gedaan.

In de toekomst zouden we graag, in samenwerking met de stad Zjitomir, een onderkomen bieden voor dagopvang. Een vaste plek en sanitaire voorzieningen zouden deze kwetsbare groep erg helpen. Er is al een begin, want we er is een gebouw in eigendom van Het  Anker gekomen. Er zijn al wat kleine verbeteringen aan het gebouw gedaan. Daardoor kan de maaltijd al bij het gebouw uitgedeeld worden.