Hulp aan Oekraïne

Stichting Vrienden van Zjitomir (VVZ) werft fondsen voor Het Anker in Oekraïne. Hieronder volgt een verslag van onze actuele activiteiten.

Giften en donaties

Regelmatig verstuurt VVZ nieuwsbrieven naar de achterban. Twee à drie maal per jaar een uitgebreide nieuwsbrief per post. Tussendoor e-mails met korte updates. We zijn dankbaar voor de maandelijks steun van een groot aantal donoren. Ook de microsponsoren (€ 1 / maand) en minisponsoren (€ 2 / maand) helpen enorm om maandelijks een vast bedrag te ontvangen.

Noodhulp-acties

Regelmatig worden noodhulp-acties op touw gezet. Deze zijn bedoeld om extra hulp te verlenen of gaten die in het budget ontstaan door inflatie en andere maatregelen te dichten. De laatste noodhulp-acties waren "Broodnodig" en "Hartverwarmend" om de extra hulpvraag bij de soepbus door de coronapandemie te kunnen financieren. Momenteel loopt er een noodhulp-actie voor de oorlog in Oekraine.

Bijdragen kerken

In het afgelopen jaar werden twee collecten gehouden in de Christelijke Gereformeerde Beth-El-gemeente te Sliedrecht. Incidenteel wordt ook een gift ontvangen van andere kerken die ons werk ondersteunen.

Ondernemerskring

Jaarlijks wordt een bijeenkomst georganiseerd waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. Onderdeel van deze bijeenkomst is dat een overzicht gegeven wordt van de actuele ontwikkelingen bij Het Anker en wat er voor hen nodig is.

Werkbezoek

In de regel wordt minimaal één keer per jaar een werkbezoek afgelegd aan het project. Door de coronapandemie is dit na 2020 niet meer gebeurd. Een werkbezoek wordt gebruikt om de onderlinge contacten te versterken en verdiepen. We hebben gesprekken met directie, medewerkers en bewoners en nemen deel aan Bijbelstudie, begeleidingsgeprekken enz. Tijdens een werkbezoek kunnen we met eigen ogen zien hoe de fondsen uit Nederland besteed worden en wat de voortgang en ontwikkelingen van het werk zijn. 

Werkvakanties

Door de coronapandemie zijn er afgelopen jaren geen werkvakanties meer georganiseerd. De werkvakantie die voor het Beroepencollege in Rotterdam georganiseerd zou worden, is vanwege de oorlog op dit moment voor onbepaalde tijd uitgesteld.