Hulp aan Oekraïne

CPOEVeel Nederlandse organisaties en commissies hebben relaties met kerken en organisaties in Oost-Europa en verlenen hulp waar materiële, maatschappelijke en geestelijke nood is. Vaak kent men elkaar niet en wordt er langs elkaar heen gewerkt.

In 2012 is er een platform opgericht genaamd 'Christelijk Platform Oost-Europa' (CPOE); het platform fungeert als sectie van Prisma en is een organisatorische samenwerkingsvorm die zich richt op ontmoeting, uitwisseling, leren en samenwerking op diaconaat en ontwikkelingssamenwerking in Oost-Europa. Prismaleden Dorcas en Kom over en Help zijn lid van het platform en tevens betrokken in de stuurgroep.

Het CPOE wil een marktplaats zijn waar alle christelijke organisaties die op enige wijze werken in Oost-Europa elkaar ondersteunen. Daar in staat centraal; elkaar ontmoeten, kennis en informatie uitwisselen en waar zinvol concreet samenwerken, zowel in Nederland als in Oost-Europa. Doel is de versterking van alle vormen van samenwerking die de opbouw van gezin, kerk en maatschappij nastreven, in Oost en West, vanuit christelijk perspectief. Om dat te realiseren organiseert het CPOE conferenties voor ontmoeting en uitwisseling, worden themanetwerken ondersteund op een aantal deelgebieden en wordt ook via website en nieuwsbrieven informatie uitgewisseld.

Website: www.cpoe.nl