Hulp aan Oekraïne

Vrienden van Zjitomir blijft waar mogelijk hulp verlenen in Oekraïne.
Hieronder geven we een verdeling hoe de giften in 2022 en 2023 zijn besteed:

Bestedingsdoel Bedrag 2022 Bedrag 2023
Reguliere bijdrage aan project Het Anker - hierdoor konden bijvoorbeeld de salarissen van de medewerkers doorbetaald worden, hoewel hun werkzaamheden anders zijn geworden. € 28.000,-- € 28.000,--
Diaconale hulp via Sjofar   € 5.000,--
Noodhulp - Levensonderhoud (extra voedselpakketten, hygiëneproducten enz. Sjofar) € 6.240,66 € 3.094,09
Noodhulp - Bescherming (civiele ondersteuning voor bescherming bevolking) € 25.788,26 € 28.678,67
Noodhulp - Licht & Warmte (generatoren e.d.) € 16.328,89 € 529,05
Noodhulp - Medisch (verzorging slachtoffers van de oorlog) € 25.200,52 € 18.209,52
Noodhulp - Medisch (medicamenten e.d. voor veldhospitaals) € 18.576,58 € 21.702,62
Noodhulp - Lyceum 24, Zhytomyr (schuilkelders voor onderwijs)   € 9.000,--
Noodhulp - Overig € 2.298,91 € 9.957,50
Totaal besteding van de giften € 122.433,82 € 124.171,45