Hulp aan Oekraïne

Vrienden van Zjitomir blijft waar mogelijk hulp verlenen in Oekraïne.

In 2022 ontvingen we in totaal € 150.956,83 aan giften. Dit is ruim € 100.000 méér dan in een "gewoon" jaar.

Hieronder geven we een verdeling hoe de giften zijn besteed:

Bestedingsdoel Bedrag
Reguliere bijdrage aan project Het Anker - hierdoor konden bijvoorbeeld de salarissen van de medewerkers doorbetaald worden, hoewel hun werkzaamheden anders zijn geworden. € 28.000,--
Noodhulp - Levensonderhoud (extra voedselpakketten, hygiëneproducten enz. Sjofar) € 6.240,66
Noodhulp - Bescherming (civiele ondersteuning voor bescherming bevolking) € 25.788,26
Noodhulp - Licht & Warmte (generatoren e.d.) € 16.328,89
Noodhulp - Medisch (verzorging slachtoffers van de oorlog) € 25.200,52
Noodhulp - Medisch (medicamenten e.d. voor veldhospitaals) € 18.576,58
Noodhulp - Overig € 2.298,91
Totaal uitgaven 2022 € 122.433,82